Projecten

Legenda

Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo

De Stichting Het Limburgs Landschap wil graag samen met de bewoners een impuls geven aan de Historische buitenplaats Kasteel Elsloo. De bevolking van Elsloo is al lang voor dat Het Limburgs Landschap het gebied van de gemeente overnam, intensief betrokken bij het behoud van het park en de tuinen. Voor Het Limburgs Landschap is dat een goede basis om te kunnen werken aan de toekomst van het park en de gebruiksmogelijkheden te vergroten. Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en de toegankelijkheid verbeterd. Op basis van historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld en beleefbaar gemaakt . Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, o.a. door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de locale gemeenschap staat daarbij centraal.

Gemeente
Stein

46

Epen Bronnenland 2.0

De Ondernemersverenging Epen en Omstreken willen de vele bronnen en beken in en rond hun dorp meer zichtbaar en beleefbaar maken. Niet alleen voor recreanten en bezoekers die van groot belang zijn voor de plaatselijk economie, maar nadrukkelijk ook voor de eigen inwoners, scholieren en leerlingen van het basisonderwijs. De geplande activiteiten geven invulling aan een eerder ontwikkelde concept van een voor Nederland uniek ‘Bronnenbelevingslandschap’ en betreffen het aanbrengen van speel- en recreatievoorzieningen langs beken, het ontwikkelen van een website en andere communicatiemiddelen.

Initiatief
Ondernemersverenging Epen en Omstreken

Gemeente
Gulpen-Wittem

Informatie
www.epen-limburg.nl/bronnenland
Egon Loo (contactpersoon)
egon@wingbergerhoeve.nl
+31(0)620749060

48

Dorpstuin Sociaal Centrum Eijsden

Het Sociaal Centrum Eijsden is een bewonersinitiatief dat gestart is voorjaar 2016. Doel is te voorzien in een stevige sociale interventie in de plattelandskern Eijsden. Daartoe is het voormalig Groene Kruisgebouw inmiddels volledig verbouwd en al in gebruik genomen. Omdat het karakteristieke pand onlosmakelijk verbonden is met de omliggende tuin,  wordt daar nu dankzij een LEADER-bijdrage een dorpstuin gerealiseerd. Het is een publiektoegankelijke tuin waar je ontmoet en ertoe doet, die uitnodigt het pand te betreden en deel te nemen aan de activiteiten. Activiteiten die er ook deels op gericht zijn producten uit de tuin samen te verwerken. Kennis over eetbare planten en de verwerking daarvan wordt zo overgedragen aan een jongere generatie. Het samenwerken aan de tuin en de verwerking van de oogst verbindt en roept bij met name de oudere gebruikers, beelden en verhalen op van lang geleden. Daarmee heeft de tuin een zeer sterke sociale en verbindende functie.

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Prins Hendrikstraat 21, 6245 ED Eijsden
info@sceijsden.nl
www.sceijsden.nl
Ellen Janssen (contactpersoon)
ehj.janssen@kpnmail.nl
+31(0)646632822

35

Geologisch Infocentrum Rijckholt en Vuursteenmijn Savelsbos

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten bevindt zich een aantal voor Limburg unieke archeologische monumenten in samenhang, met als kroonjuweel de vuursteenmijn in het Savelsbos. Een te realiseren geologisch infocentrum in Rijckholt dient deze samenhang uit te dragen en zo een basis te leggen voor behoud van dit zeldzaam cultureel erfgoed. Daarnaast wordt specifiek ingezet op een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van de vuursteenmijn, met de inzet van meer eigentijdse middelen en een grote groep betrokken vrijwilligers.

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Infocentrum
Rijksweg 186 6247 AN Gronsveld
www.vuursteenmijn.nl
info@vuursteenmijn.nl
Joep Orbons (contactpersoon)
j.orbons@archeopro.nl
+31(0)43-3672586

47

Met bewoners bouwen aan de Beegse Maasvallei

Na de rivierverruiming en ontgrinding van de Grensmaas ontstaat een nieuwe inrichting van de Maasvallei. Toekomstig eigenaar Natuurmonumenten wil er van Borgharen tot Roosteren een aaneengesloten natuurgebied van maken met grote grazers. De Belgische en Nederlandse overheden willen deze Maasvallei uitbouwen tot een internationaal landschapspark en een aansprekend toeristische trekpleister. Belgische en Nederlandse gemeenten hebben daartoe hun krachten gebundeld in één organisatie: Rivierpark Maasvallei.

De initiatiefnemers van dit project in Grevenbicht en verenigd in de stichting Beegse Maasvallei willen – als plaatselijke invulling – hun dorp weer naar de Maas keren door middel van natuurbeleving, historische verwijzingen en recreatief medegebruik. Daarvoor is voor de Beegse Maasvallei een eigen lokale gebiedsvisie ontwikkeld, Daarin is naast struinnatuur beperkt ruimte voor recreatie: wandelen, fietsen, water- en natuurbeleving, historische verwijzingen en cultuurelementen.

Initiatief
Stichting Beegse Maasvallei

Gemeente
Sittard-Geleen

Informatie
Nick Naus (contactpersoon)
stichtingbeegsemaasvallei@gmail.com
+31(0)620138436

16

Land van Kalk E-bike safari's

Dit project is een initiatief van het Ondernemerscollectief Land van Kalk en betreft landschap-safari’s met e-bikes. Met verschillende thema’s als vertrekpunt kan men deelnemen aan safari’s in de regio Simpelveld – Voerendaal. Een lokale inwoner fungeert hierbij als ‘ranger’ en helpt deelnemers om het gebied te verkennen. Zij vertellen hun verhalen vanuit eigen ervaringen en nemen de mensen mee langs unieke plekken. Ze laten hen daar details ontdekken die anders onopgemerkt blijven. De rangers zijn getraind op storytelling, interactie en beleving. De start van de eerste safari’s heeft inmiddels plaatsgevonden.

Initiatief
Coöperatie Land van Kalk

Gemeente
Voerendaal, Simpelveld

Informatie
Bergseweg 30
6367 HB Voerendaal
www.landvankalk.com
Dionne Neven (contactpersoon)
dionne@landvankalk.com 

35

Blindentuin Zuid-Limburg

Dit project is een persoonlijk initiatief van Esther Crombag. Zij is sinds haar elfde levensjaar blind en geeft lezingen en trainingen rond het thema “blind vertrouwen”. In Engeland heeft zij ooit ervaren hoe een tuin voor blinden eruit ziet. Dit heeft op haar een onuitwisbare indruk gemaakt. Nadat haar huis klaar was en er nog circa 600 vierkante meter resteerde om een tuin aan te leggen, vatte zij het plan op om daar een langgekoesterde wens te vervullen: de aanleg van een blindentuin. Mensen uit haar eigen omgeving steunen haar hierbij. Inmiddels is gestart met de aanleg van een belevingstuin met het Limburgs landschap als thema. De tuin richt zich op intense, verrijkende en zintuiglijke ervaringen voor blinden en slechtzienden en wil hen voor even laten vergeten dat zij blind zijn. Daarnaast wil Esther Crombag mensen uit haar naaste omgeving (buren, partners, kinderen, familie, vrienden en collega’s) en overige doelgroepen (scholieren, verenigingen en bedrijven, zorgprofessionals) een inkijkje geven in de wereld van blinden en slechtzienden.

Initiatief
Blind Vertrouwen

Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Informatie
Kleinstraat 2
6325 CW Berg en Terblijt
www.blindentuin-zuid-limburg.nl
Contactpersoon
Esther Crombag
+31 (0) 6 22 73 69 75
esthercrombag@hetnet.nl
 

45

Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde

De Coöperatie Gedeelde Weelde heeft in februari 2019 haar eerste coöperatieve voedings- en levensmiddelenwinkel in Maastricht in het Eiffel-gebouw (voormalige Sphinxfabriek) geopend. De winkel kent een volledig biologisch en ecologisch assortiment voor dagelijkse boodschappen. Consumenten, producenten en winkeliers zijn samen eigenaar van de winkel en bepalen gezamenlijk wat er in de schappen ligt en waar en hoe dat geproduceerd wordt.

Uitgangspunten zijn dat alle producten met respect voor de omgeving (milieu, natuur, landschap) zijn geteeld en dat er sprake is van faire prijzen. Waar mogelijk worden producten betrokken bij landbouwondernemers en andere producenten op het omringende platteland in Zuid-Limburg. De coöperatie wil nadrukkelijk burgers en boeren direct met elkaar in verbinding brengen. Daarvoor organiseert zij naast het winkelbedrijf discussie- en themabijeenkomsten, excursies naar boerderijen, eettafels, kookworkshops en andere activiteiten.

Initiatief
Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.

Gemeente
Maastricht

Informatie
Petrus Regoutplein 2
6211 XX Maastricht
+31 (0) 43 737 0119
info@gedeeldeweelde.nl
www.gedeeldeweelde.nl
Contactpersoon
Luuk Rövenkamp
+31 (0) 6 10 93 56 19
luuk@gedeeldeweelde.nl


 
 

31

Dorpswinkel Ut Bakkes

Inwoners van het kleine dorp Maasband hebben een ontmoetingspunt voor bewoners gerealiseerd, een wens die door de dorpsraad was geuit in een voor Maasband opgesteld Dorpsontwikkelingsplan. Voor de realisatie werd een bestaand historisch bakhuis (Ut Bakkes) met aangrenzende schuur omgebouwd en ingericht als ontmoetingsplek en dorpswinkel. Er worden voornamelijk streekproducten verkocht. Behalve de dorpsbewoners maken passerende recreanten (fietsers en wandelaars) veelvuldig gebruik van deze voorziening.

Initiatief
VOF Ut Bakkes

Gemeente
Stein

Informatie
Leutherhoekweg 20
6171 RW Stein
+31 (0) 6 20 56 09 65
info@utbakkes.nl
www.utbakkesmaasband.nl
Etienne van Mulken (contactpersoon)
mulken66@ziggo.nl
+31(0)627140741 (na 18u)
 

32

De Reus van Schimmert

In de voormalige watertoren in Schimmert, een rijksmonument dat in de volksmond de Reus van Schimmert heet, wordt een concept gerealiseerd met streekproducten van regionale producenten. Het motto is “Eten en drinken van zover je kunt kijken”, beleving en ontdekking staan er centraal.

De Reus van Schimmert biedt op bijna veertig meter hoogte letterlijk en figuurlijk uitzicht op de Euregio en alles wat die te bieden heeft. Denk aan een uitzichtplatform, productiefaciliteiten zoals een microbrouwerij, een verkooppunt voor streekproducten en een brasserie. Groepsarrangementen, workshops en educatieve activiteiten completeren het aanbod. Binnen een totaalconcept wordt in het voormalige watervat een ‘Smaaktheater’ gerealiseerd. Daar wordt de Euregio en haar streekproducten op een unieke vierdimensionale wijze gepresenteerd aan een breed publiek.

Gemeente
Beekdaelen

Informatie
De Bockhofweg 1
6333 AZ Schimmert
www.reusvanschimmert.nl
Contactpersoon
Roger Eurelings
+31 (0) 6 41 38 63 45
r.eurelings@reusvanschimmert.nl
 

42

Clemenspark

Als onderdeel van een integrale gebiedsontwikkeling rondom het Clemensdomein in oud-Merkelbeek realiseert de nieuwe stichting Clemenspark op het momenteel verwilderde terrein van een voormalig kloostercomplex een park. De gemeenten Brunssum en Beekdalen, de provincie Limburg en IBA Parkstad ondersteunen dit bijzondere initiatief. Het Clemenspark moet het ‘rode’ achterland van Parkstad verbinden met het groene Beekdaelen en de Parkstedelingen boeien en binden. Bezoekers kunnen er op een (inter)actieve manier kennis nemen van:

  • de rijke omgeving met zijn geofysisch en archeologisch interessante bodem
  • de rijke natuur
  • de inspiratie die mensen in het verleden hier vonden en
  • de geschiedenis van deze plek.

Naast het inrichten van een fruitboomgaard, kikkerpoel en kloostertuin worden educatieve activiteiten georganiseerd om de bijzondere verhalen van het Clemenspark te vertellen.

Initiatief
Stichting Clemenspark

Gemeente
Brunssum/Beekdaelen

Informatie
Groeneweg 2-4
6441 LL Brunssum
info@clemensdomein.nl
www.clemensdomein.nl
Contactpersoon
Peter Kleuters
+31 (0) 6 10 36 49 48
j.kleuters@kpnplanet.nl
 

26

Kennis en informatiecentrum Maasvallei

Realisatie van een informatie- en kenniscentrum in een eigen gratis toegankelijk ruimte in het streekmuseum Elsloo over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maasvallei. Het infocentrum wordt ingericht en opengesteld als ontmoetingsplek voor inwoners, bezoekers, ondernemers en studenten. Het delen van informatie en kennis is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Doel is het publiek informeren over de geschiedenis en ontwikkeling van de Maasvallei. Daarnaast wil men meer bewustwording en betrokkenheid creëren bij burgers, recreanten, toeristen en ondernemers in het gebied. Het centrum wil verder de ontwikkeling stimuleren van cultuurhistorische initiateven en projecten door lokale organisaties en bewoners.

Gemeente
Stein

Informatie
Op de Berg 4-6
6181 GT Elsloo
+31 (0) 46 437 6052
info@streekmuseumelsloo.nl
www.streekmuseumelsloo.nl
Contactpersoon
Guus Peters
+31 (0) 6 13 60 77 40
guuspeters536@hotmail.com
 

18

Gedenkhuis op Landschapsbegraafplaats Ulestraten

Realisatie van een Gedenkhuis op een nog te realiseren landschapsbegraafplaats op een voormalige varkenshouderij in Ulestraten. In de vormgeving ervan staan verschillende facetten van het Limburgs landschap centraal in ‘landschapskamers’, elk met een eigen thema. De begraafplaats wordt na realisatie voor iedereen opengesteld. Het open karakter en de diverse inrichtingen van de landschapskamers nodigt uit om de begraafplaats te bezoeken. Het beheer en onderhoud wordt deels uitgevoerd door vrijwilligers, buurtbewoners, zorginstellingen en sociale werkinstellingen. Bij het faciliteren van bijeenkomsten worden cliënten van zorgboerderij Genzon betrokken. Lokale ondernemers worden waar mogelijk in de gelegenheid gesteld hun diensten en producten te leveren. Het gedenkhuis annex ontmoetingscentrum krijgt naast de functies gedenken en ontmoeten door nabestaanden tevens een sociale functie voor de (bij het beheer van de begraafplaats) betrokken buurtbewoners, zorginstellingen en natuurorganisaties.

Gemeente
Meerssen

Informatie
Langs de Gewannen 20
6235 NV Ulestraten
Bart Cobben (contactpersoon)
bart_cobben@hotmail.com
+31(0)620346999

Biënnale Landschap als Kunst Zuid-Limburg

Dit ambitieuze project wilde d.m.v. een haalbaarheidsonderzoek en proefprojecten de mogelijkheid nagaan en het draagvlak onderzoeken om te komen tot een tweejaarlijkse manifestatie waarbij kunst in allerlei verschijningsvormen met het Limburgse landschap verbonden wordt. De ambitie was een trends doorbrekende manifestatie met een internationale uitstraling die kwaliteitstoerisme en landschapsbeleving centraal stelt. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is de uitvoering van de Biënnale Landschap als Kunst vooralsnog niet haalbaar gebleken.

Initiatief
Stichting plateauKUNST

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
www.heuvellandbiennale.nl
 

Hoeve Nythuizen

Bij deze historische hoeve in Wijnandsrade zijn onlangs passende werkplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperkingen. Om dit mogelijk te maken is bij de 18e-eeuwse boerderij de paardenmanege (pension en stalling) nieuw leven ingeblazen. Tevens is er een nutstuin aangelegd die zinvolle taken biedt aan mensen met beperkingen. De omgeving (vrijwilligers, scholen en instellingen) is nauw betrokken bij dit concept.

Initiatief
Hoeve Nythuizen

Gemeente
Wijnandsrade/Beekdaelen

Informatie
Niethuizen 60
6363 CD Wijnandsrade
Contactpersoon
C. Van Montfort
fam.vanmontfort@kpnmail.nl
+31(0)646750628

1

Hersteltuin, samen werken aan een gezonde basis voor herstel

De Stichting Helpcenter biedt op uiteenlopende manieren hulp aan mensen in armoede die kampen met sociale uitsluiting. De aanpak is gericht op herstel en het vergroten van zelfredzaamheid. Het bestaande aanbod voor ondersteuning wordt daarvoor uitgebreid met een Hersteltuin: een moestuin voor de duurzame productie van groenten en fruit. Dit gebeurt op een voormalig sportterrein of een ander geschikte stuk grond met een oppervlakte van enkele hectares. Het Helpcenter wil met de Hersteltuin een plek creëren waar mensen zich ontwikkelen, mee kunnen doen en van waarde zijn voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast kan de tuin voorzien in gezonde voeding voor de deelnemers en mensen in armoede. Het project betreft de eerste aanleg en succesvolle opstart van een duurzame en toekomstbestendige moestuin. Parallel daarmee wordt een sluitend verdienmodel voor de verdere exploitatie ontwikkeld. De landschappelijke inpassing krijgt bijzondere aandacht.

Initiatief
Stichting Helpcenter

Gemeente
Schinnen/Beekdaelen

Informatie
Breinder 5
6365 CX Schinnen
+31 (0) 46 820 0990
www.helpcenter.nl/hersteltuin
Maarten Thomassen (contactpersoon)
info@helpcenter.nl
+31(0)654621673
 

23

Sjweikeser Rèngelaot, de trots van het dorp

Inwoners van Sweikhuizen, verenigd in de Stichting Sjweikeser Rèngelaot, werken aan de verbetering van het landschap door het aanplanten van nieuwe pruimenboomgaarden op de steile hellingen die het dorpje omringen. De daarvoor gebruikte pruimensoort is de Sjweikeser Rèngelaot. Dit fruitras van lokale oorsprong heeft unieke eigenschappen, is met de geschiedenis van het dorp verbonden en leent zich voor kleinschalige ontwikkeling tot specifieke streekproducten. Lokale betrokkenheid, cultuurhistorie en versterking van landschap en recreatiemogelijkheden gaan bij dit project hand in hand. Naast het aanplanten van pruimenbomen wordt een grote graft (begroeide steilrand) in oude glorie hersteld. Daarnaast werkt men aan verbetering van afzetmogelijkheden voor dit fruit en aan de verwerking van de Sjweikeser Rèngelaot in nieuw te ontwikkelen streekproducten.

Initiatief
Stichting Sjweikeser Rèngelaot

Gemeente
Schinnen

Informatie
Vloedgraaf Sweikhuizen
www.sjweikeserrengelaot.nl
Funs Boyens (contactpersoon)
f.boyens@heerlen.nl
+31(0)651024207
 

35

Natuur- en recreatieplan Vilt

Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul en het Limburgs Landschap heeft het Kernoverleg Vilt een nieuwe bestemming aan de sportvelden aan de rand van het dorp gegeven. Met de actieve inzet van bewoners ontstaat hier een hoogwaardig landschap met kwaliteitsnatuur. Het plan is tot stand gekomen op basis van de inspraak en wensen van de dorpsbewoners. Zij zijn nauw bij de inrichting en het onderhoud van het plangebied betrokken. Het landschap wordt met de aanplant van fruitbomen, landschapselementen en de aanleg van speelmogelijkheden aantrekkelijk gemaakt voor de inwoners van Vilt én voor recreanten uit de omgeving.

Initiatief
Stichting Kernoverleg Vilt

Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Informatie
Nachtegaalstraat 25, 6325 AX Berg en Terblijt
www.facebook.com/KernoverlegVilt
Kittie Huntjens (contactpersoon)
kittiehuntjens@telfort.nl
+31(0)619917478
 

14

Culinair-Historisch Centrum voor Zuid-Limburg

In een voormalig klooster in Eijsden, het Ursulinenconvent, is het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis gevestigd. De exploitant werkt samen met plaatselijke vrijwilligers en ondernemers aan uitbreiding van het aanbod met een afdeling voor voedselteelt en –bereiding in Zuid-Limburg. Daartoe is een historische tuin aangelegd. In de kelder van het gebouw is een kaasmakerij en een kleine bierbrouwerij. Ook is een lokaal ingericht waar bezoekers streekproducten kunnen proeven. Het heden en verleden van voedselproductie in het zuiden van Limburg hebben daarmee een vaste plaats gekregen in de tentoonstelling. Daarnaast ontwikkelt de exploitant samen met landbouw- en recreatieondernemers uit de omgeving toeristische arrangementen voor verkenning en beleving van het landschap. Daarbij staat de relatie tussen landschap en voedselproductie centraal.

Initiatief
Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Breusterstraat 27
6245 EH Eijsden
+31 (0) 43 7370 202
info@ursulineconvent.com
www.ursulineconcent.com

Contactpersoon
Leo Barjesteh
+31 (0) 43 7370 202
familiemuseum@gmail.com

Kunradersteen: bouwen aan natuur en cultuur

De eigenaar van de Kunradersteengroeve BV werkt samen met vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van zeldzame en bedreigde Zuid-Limburgse amfibieën aan de promotie van de Kunradersteen. Deze unieke steensoort wordt in de regio sinds mensenheugenis gebruikt voor de bouw van kerken, kastelen en hoeves. Met behulp van praktische workshops worden de toepassingsmogelijkheden aan de deelnemers gedemonstreerd en uitgelegd. Daarnaast worden daadwerkelijk stapelmuren op geschikte plaatsen gerealiseerd. Zij dienen als voorbeeld voor nieuwe toepassingen van historische bouwmateriaal in het regionale landschap.

Initiatief
Kunradersteengroeve BV

Gemeente
Voerendaal

Informatie
Bergseweg 30
6367 HB Voerendaal
+31 (0) 45 575 1884
www.kunradersteengroeve.nl
Bas Vervuurt (contactpersoon)
info@kunradersteengroeve.nl
+31(0)45-5751884

20

Boomgaard Woonzorg Elisabeth Stift

De Stichting Woonzorg Elisabeth Stift heeft samen met vrijwilligers de groene ruimte (o.a. de aanleg van een hoogstamboomgaard en het herstel van een meidoornhaag) rondom een sociaal woonzorgcomplex opgeknapt. De boomgaard wordt in de toekomst onderhouden door vrijwilligers die daarvoor zijn opgeleid door de landschapsorganisatie stichting IKL. Omwonenden en waar mogelijk bewoners van het woonzorgcomplex worden actief betrokken bij het beheer en onderhoud van de boomgaard. De fruitopbrengst is bestemd voor de Voedselbank. De Stichting Woonzorg Elisabeth Stift, die geheel uit vrijwilligers bestaat, kocht het gelijknamige voormalige klooster in Kerkrade in 2015 aan en verbouwde het tot 25 appartementen voor (veelal alleenstaande) ouderen met een laag inkomen.

 

Initiatief
Stichting Woonzorg Elisabeth Stift

Gemeente
Kerkrade

Informatie
Hammolenweg 7
6466 XT Kerkrade
info@woonzorgelisabethstift.nl
www.woonzorgelisabethstift.nl

Contactpersoon
Michel Renierkens
mapcrenierkens@gmail.com
+31 (0) 6 24 58 52 75
 
 
 

6

Dorpswijngaard Halte Houthem-St. Gerlach

De dorpsgemeenschap Houthem-St. Gerlach realiseert momenteel samen met de exploitant van de tot vakantiewoning gerestaureerde Halte St. Gerlach een dorpswijngaard. Dit project maakt deel uit van tien initiatieven om de kwaliteit en belevingswaarde van het gebied rond het dorp te versterken. Daarmee wordt niet alleen de aantrekkelijkheid en verblijfswaarde van toeristische verblijfsaccommodaties (waaronder Hoeve Broers/Chateau St. Gerlach en Halte St. Gerlach) vergroot. Door samen de wijngaard te realiseren geeft het project een impuls aan de samenwerking tussen de dorpsbewoners onderling en met ondernemers, scholen en instellingen.

Initiatief
Camino Vastgoed BV en Dorpsraad Houthem-Sint Gerlach

Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Informatie
Van Caldenborghsweg 4
6301 JK Houthem-St. Gerlach
www.halte-sg.nl
www.wijhouthemsintgerlach.nl
Contactpersoon
Marco van der Wal
+31 (0) 6 50 29 31 00
wijngaardhaltesg@gmail.com

59

LEADER Zuid-Limburg