Projecten

Legenda

Clemenspark

Bij het Clemensdomein in Oud-Merkelbeek ligt nu nog een verwilderd terrein, maar vanaf 2022 vind je hier een nieuw park. Met onder andere een dorpspleintje, fruitboomgaard, moestuin en amfibieënpoel. Dit vroegere kloosterterrein wordt omgetoverd tot het Clemenspark. Een plek om te genieten van de rust, de omgeving en haar geschiedenis.

Het Clemenspark wordt ook onderdeel van fiets- en wandelroutes, waaronder de Beekdaelenroute. De geschiedenis en archeologie worden op allerlei manieren beleefbaar gemaakt. Daarnaast worden educatieve activiteiten georganiseerd om de bijzondere verhalen te vertellen en jongeren te betrekken bij dit park.

Initiatief
Stichting Clemenspark

Gemeente
Brunssum/Beekdaelen

Informatie
Groeneweg 2-4
6441 LL Brunssum
info@clemensdomein.nl
www.clemensdomein.nl
Contactpersoon
Peter Kleuters
+31 (0)6 10 36 49 48
j.kleuters@kpnplanet.nl

Boomgaard Woonzorg Elisabeth Stift

In de Anstelvallei in Kerkrade ligt een sociaal woonzorgcomplex van Stichting Woonzorg Elisabeth Stift. De stichting heeft de groene ruimte rondom het complex opgeknapt. De vrijwilligers legden een boomgaard met hoogstambomen aan en herstelden een meidoornhaag. Ook hebben ze in samenwerking met gemeente Kerkrade dichtbij de boomgaard een insectenhotel geplaatst en een bloemenweide ingezaaid. Vrijwilligers en omwonenden onderhouden de boomgaard. De fruitopbrengst gaat naar de Voedselbank.

Initiatief
Stichting Woonzorg Elisabeth Stift

Gemeente
Kerkrade

Informatie
Hammolenweg 7
6466 XT Kerkrade
info@woonzorgelisabethstift.nl
www.woonzorgelisabethstift.nl

Contactpersoon
Michel Renierkens
mapcrenierkens@gmail.com
+31 (0)6 24 58 52 75

Epen Bronnenland 2.0

In de omgeving van Epen liggen 26 bronnen en bronbeken die allemaal uitkomen in de Geul. Dit is een geliefd wandelgebied voor toeristen en voor inwoners van Epen. Wandelaars kunnen kiezen uit 3 wandelroutes, maar die routes kunnen wel wat meer avontuur en beleving gebruiken. De Ondernemersvereniging Epen en Omstreken gaat daarvoor zorgen.

"We gaan langs de routes verschillende belevingselementen plaatsen", vertelt Egon Loo namens de leden van de ondernemersvereniging. "Dan kun je denken aan stapstenen, een klim- en klauterparcours, of een plek waar kinderen experimenteren met het vasthouden en laten weglopen van water."

Initiatief
Ondernemersvereniging Epen en Omstreken

Gemeente
Gulpen-Wittem

Informatie
www.epen-limburg.nl/bronnenland
Contactpersoon
Egon Loo
egon@wingbergerhoeve.nl
+31 (0)6 20 74 90 60

Natuur- en Recreatieplan Vilt

Aan de rand van Vilt, waar vroeger een sportveld lag, vind je nu een natuurspeelplaats, jeu-de-boulesbaan, fruitbomen, een bijenhotel en wandelpaden. Vilt dichterbij de natuur brengen, en de natuur dichterbij Vilt. Met dat doel ontwikkelde Stichting Kernoverleg Vilt samen met bewoners allerlei plannen voor het dorp. Samen met de gemeente Valkenburg aan de Geul en Het Limburgs Landschap toverden vrijwilligers deze plek om tot een landschap met kwaliteitsnatuur.

Initiatief
Stichting Kernoverleg Vilt

Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Informatie
Nachtegaalstraat 25, 6325 AX Berg en Terblijt
www.facebook.com/KernoverlegVilt
Contactpersoon
Kittie Huntjens
kittiehuntjens@telfort.nl
+31 (0)6 19 91 74 78

Met bewoners bouwen aan de Beegse Maasvallei

Het Grensmaasplan heeft drie doelen: grindwinning, de rivier verruimen om hoogwater tegen te houden en 1100 hectare nieuwe natuur beschikbaar maken. Toekomstig eigenaar Natuurmonumenten wil van Borgharen tot Roosteren een aaneengesloten natuurgebied maken. De initiatiefnemers van dit project in Grevenbicht willen hun dorp weer naar de Maas keren, zodat mensen de natuur en de Maas herontdekken.

Dit doet de stichting met voorzieningen voor bewoners en recreanten die het Beegse buitengebied bezoeken: het Natuurleerpad Schipperskerk, de Wandelpaden Elba, het Panoramaplatform Elba, een Natuurleerplek Elba en de Vogelobservatie met minimuseum Den Deyler. Met extra aandacht voor speciale doelgroepen, vooral jonge gezinnen, jongeren en recreanten die minder mobiel zijn.

Initiatief
Stichting Beegse Maasvallei

Gemeente
Sittard-Geleen

Informatie
Contactpersoon
Nick Naus
stichtingbeegsemaasvallei@gmail.com
+31 (0)6 20 13 84 36

Sjweikeser Rèngelaot, de trots van het dorp

Inwoners van Sweikhuizen brengen de pruimenbomen terug in het landschap. Zij hebben zich verenigd in de Stichting Sjweikeser Rèngelaot en sinds 2003 honderden pruimenbomen geplant op de steile hellingen rondom het dorpje. En er komen nog meer bomen van de pruimensoort Sjweikeser Rèngelaot bij. In het voorjaar zorgen de bomen voor witte bloesem en in de zomer voor de oogst. Dit fruitras komt uit Sweikhuizen en is uniek.

Initiatief
Stichting Sjweikeser Rèngelaot

Gemeente
Schinnen

Informatie
Vloedgraaf Sweikhuizen
www.sjweikeserrengelaot.nl
Contactpersoon
Funs Boyens
f.boyens@heerlen.nl
+31 (0)6 51 02 42 07

Historische Buitenplaats Kasteelpark Elsloo

De Stichting Het Limburgs Landschap wil graag samen met de bewoners een impuls geven aan de Historische buitenplaats Kasteel Elsloo. De bevolking van Elsloo is al lang voordat Het Limburgs Landschap het gebied van de gemeente overnam, intensief betrokken bij het behoud van het park en de tuinen. Voor Het Limburgs Landschap is dat een goede basis om te kunnen werken aan de toekomst van het park en de gebruiksmogelijkheden te vergroten. Zo wordt de IVN-heemtuin heringericht en de toegankelijkheid verbeterd. Op basis van historisch onderzoek worden belangrijke groenstructuren als hagen, boomgroepen en uitzichtpunten in het park hersteld en beleefbaar gemaakt.

Ook komen er door en voor de lokale gemeenschap educatieve programma’s en excursies. Vrijwilligers worden geworven om mee te helpen het park in een goede staat te houden met praktisch beheerwerk. Op basis van een actieve communicatie wordt de geschiedenis van de historische buitenplaats Kasteel Elsloo voor de dorpsbewoners en bezoekers uitgedragen, onder andere door een te installeren groep van excursieleiders. Samenwerking met alle geledingen van de lokale gemeenschap staat daarbij centraal.

Gemeente
Stein

Dorpstuin Sociaal Centrum Eijsden

Het Sociaal Centrum Eijsden is een bewonersinitiatief dat gestart is voorjaar 2016. Doel is te voorzien in een stevige sociale interventie in de plattelandskern Eijsden. Daartoe is het voormalig Groene Kruisgebouw inmiddels volledig verbouwd en al in gebruik genomen. Omdat het karakteristieke pand onlosmakelijk verbonden is met de omliggende tuin,  wordt daar nu dankzij een LEADER-bijdrage een dorpstuin gerealiseerd. Het is een publiektoegankelijke tuin waar je ontmoet en ertoe doet, die uitnodigt het pand te betreden en deel te nemen aan de activiteiten. Activiteiten die er ook deels op gericht zijn producten uit de tuin samen te verwerken.

Kennis over eetbare planten en de verwerking daarvan wordt zo overgedragen aan een jongere generatie. Het samenwerken aan de tuin en de verwerking van de oogst verbindt en roept bij vooral de oudere gebruikers beelden en verhalen op van lang geleden. Daarmee heeft de tuin een zeer sterke sociale en verbindende functie.

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Prins Hendrikstraat 21, 6245 ED Eijsden
info@sceijsden.nl
www.sceijsden.nl
Contactpersoon
Ellen Janssen
ehj.janssen@kpnmail.nl
+31 (0)6 46 63 28 22

Geologisch Infocentrum Rijckholt en Vuursteenmijn Savelsbos

Binnen de gemeente Eijsden-Margraten bevindt zich een aantal voor Limburg unieke archeologische monumenten in samenhang, met als kroonjuweel de vuursteenmijn in het Savelsbos. Een te realiseren geologisch infocentrum in Rijckholt dient deze samenhang uit te dragen en zo een basis te leggen voor behoud van dit zeldzaam cultureel erfgoed. Daarnaast wordt specifiek ingezet op een betere toegankelijkheid en beleefbaarheid van de vuursteenmijn, met de inzet van meer eigentijdse middelen en een grote groep betrokken vrijwilligers.

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Infocentrum
Rijksweg 186 6247 AN Gronsveld
www.vuursteenmijn.nl
info@vuursteenmijn.nl
Contactpersoon
Joep Orbons
j.orbons@archeopro.nl
+31 (0)43 - 367 25 86

Land van Kalk E-bike safari's

Dit project is een initiatief van het Ondernemerscollectief Land van Kalk en betreft landschapsafari’s met e-bikes. Met verschillende thema’s als vertrekpunt kan men deelnemen aan safari’s in de regio Simpelveld – Voerendaal. Een lokale inwoner fungeert hierbij als ‘ranger’ en helpt deelnemers om het gebied te verkennen. Zij vertellen hun verhalen vanuit eigen ervaringen en nemen de mensen mee langs unieke plekken. Ze laten hen daar details ontdekken die anders onopgemerkt blijven. De rangers zijn getraind op storytelling, interactie en beleving. De eerste safari’s hebben inmiddels plaatsgevonden.

Initiatief
Coöperatie Land van Kalk

Gemeente
Voerendaal, Simpelveld

Informatie
Bergseweg 30
6367 HB Voerendaal
www.landvankalk.com
Contactpersoon
Dionne Neven
dionne@landvankalk.com

Blindentuin Zuid-Limburg

Dit project is een persoonlijk initiatief van Esther Crombag. Zij is sinds haar elfde levensjaar blind en geeft lezingen en trainingen rond het thema 'blind vertrouwen'. In Engeland heeft zij ooit ervaren hoe een tuin voor blinden eruitziet. Dit heeft op haar een onuitwisbare indruk gemaakt. Nadat haar huis klaar was en er nog circa 600 vierkante meter resteerde om een tuin aan te leggen, vatte zij het plan op om daar een langgekoesterde wens te vervullen: de aanleg van een blindentuin. Mensen uit haar eigen omgeving steunen haar hierbij. Inmiddels is gestart met de aanleg van een belevingstuin met het Limburgs landschap als thema.

De tuin richt zich op intense, verrijkende en zintuiglijke ervaringen voor blinden en slechtzienden en wil hen voor even laten vergeten dat zij blind zijn. Daarnaast wil Esther Crombag mensen uit haar naaste omgeving (buren, partners, kinderen, familie, vrienden en collega’s) en overige doelgroepen (scholieren, verenigingen en bedrijven, zorgprofessionals) een inkijkje geven in de wereld van blinden en slechtzienden.

Initiatief
Blind Vertrouwen

Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Informatie
Kleinstraat 2
6325 CW Berg en Terblijt
www.blindentuin-zuid-limburg.nl
Contactpersoon
Esther Crombag
+31 (0)6 22 73 69 75
esthercrombag@hetnet.nl

Coöperatieve winkel Gedeelde Weelde

De Coöperatie Gedeelde Weelde heeft in februari 2019 haar eerste coöperatieve voedings- en levensmiddelenwinkel geopend in Maastricht, in het Eiffel-gebouw (voormalige Sphinxfabriek). De winkel kent een volledig biologisch en ecologisch assortiment voor dagelijkse boodschappen. Consumenten, producenten en winkeliers zijn samen eigenaar van de winkel en bepalen gezamenlijk wat er in de schappen ligt en waar en hoe dat geproduceerd wordt.

Uitgangspunten zijn dat alle producten met respect voor de omgeving (milieu, natuur, landschap) zijn geteeld en dat er sprake is van eerlijke prijzen. Waar mogelijk worden producten betrokken bij landbouwondernemers en andere producenten op het omringende platteland in Zuid-Limburg. De coöperatie wil burgers en boeren direct met elkaar in verbinding brengen. Daarvoor organiseert zij naast het winkelbedrijf discussie- en themabijeenkomsten, excursies naar boerderijen, eettafels, kookworkshops en andere activiteiten.

Initiatief
Coöperatie Gedeelde Weelde B.A.

Gemeente
Maastricht

Informatie
Petrus Regoutplein 2
6211 XX Maastricht
+31 (0)43 737 01 19
info@gedeeldeweelde.nl
www.gedeeldeweelde.nl
Contactpersoon
Luuk Rövenkamp
+31 (0)6 10 93 56 19
luuk@gedeeldeweelde.nl

Dorpswinkel Ut Bakkes

Inwoners van het kleine dorp Maasband hebben een ontmoetingspunt voor bewoners gerealiseerd. Dit was een wens die de dorpsraad had geuit in een voor Maasband opgesteld Dorpsontwikkelingsplan. Een bestaand historisch bakhuis (Ut Bakkes) met aangrenzende schuur is omgebouwd en ingericht als ontmoetingsplek en dorpswinkel. Er worden vooral streekproducten verkocht. Behalve de dorpsbewoners maken passerende recreanten zoals fietsers en wandelaars veel gebruik van deze voorziening.

Initiatief
VOF Ut Bakkes

Gemeente
Stein

Informatie
Leutherhoekweg 20
6171 RW Stein
+31 (0)6 20 56 09 65
info@utbakkes.nl
www.utbakkesmaasband.nl
Contactpersoon
Etienne van Mulken
mulken66@ziggo.nl
+31 (0)6 27 14 07 41 (na 18.00 uur)

De Reus van Schimmert

In de voormalige watertoren in Schimmert, een rijksmonument dat in de volksmond de Reus van Schimmert heet, wordt een concept gerealiseerd met streekproducten van regionale producenten. Het motto is 'Eten en drinken van zover je kunt kijken'. Beleving en ontdekking staan centraal.

De Reus van Schimmert biedt op bijna veertig meter hoogte letterlijk en figuurlijk uitzicht op de Euregio en alles wat die te bieden heeft. Denk aan een uitzichtplatform, productiefaciliteiten zoals een microbrouwerij, een verkooppunt voor streekproducten en een brasserie. Groepsarrangementen, workshops en educatieve activiteiten completeren het aanbod. Binnen een totaalconcept wordt in het voormalige watervat een ‘Smaaktheater’ gerealiseerd. Daar wordt de Euregio en haar streekproducten op een unieke vierdimensionale wijze gepresenteerd aan een breed publiek.

Gemeente
Beekdaelen

Informatie
De Bockhofweg 1
6333 AZ Schimmert
www.dereusch.nl
Contactpersoon
Roger Eurelings
+31 (0)6 41 36 63 45
roger@dereusch.nl

Kennis- en informatiecentrum Maasvallei

Realisatie van een informatie- en kenniscentrum in een eigen, gratis toegankelijke ruimte in het Streekmuseum Elsloo over het ontstaan en de ontwikkeling van de Maasvallei. Het infocentrum wordt ingericht en opengesteld als ontmoetingsplek voor inwoners, bezoekers, ondernemers en studenten. Het delen van informatie en kennis is laagdrempelig en voor iedereen toegankelijk.

Doel is het publiek informeren over de geschiedenis en ontwikkeling van de Maasvallei. Daarnaast wil men meer bewustwording en betrokkenheid creëren bij burgers, recreanten, toeristen en ondernemers in het gebied. Het centrum wil verder de ontwikkeling stimuleren van cultuurhistorische initiateven en projecten door lokale organisaties en bewoners.

Gemeente
Stein

Informatie
Op de Berg 4-6
6181 GT Elsloo
+31 (0)46 437 60 52
info@streekmuseumelsloo.nl
www.streekmuseumelsloo.nl
Contactpersoon
Guus Peters
+31 (0)6 13 60 77 40
guuspeters536@hotmail.com

Gedenkhuis op Landschapsbegraafplaats Ulestraten

Realisatie van een gedenkhuis op een nog te realiseren landschapsbegraafplaats op een voormalige varkenshouderij in Ulestraten. In de vormgeving ervan staan verschillende facetten van het Limburgs landschap centraal in ‘landschapskamers’, elk met een eigen thema. De begraafplaats wordt na realisatie voor iedereen opengesteld. Het open karakter en de verschillende inrichtingen van de landschapskamers nodigen uit om de begraafplaats te bezoeken. Het beheer en onderhoud wordt deels uitgevoerd door vrijwilligers, buurtbewoners, zorginstellingen en sociale werkinstellingen. Bij het faciliteren van bijeenkomsten worden cliënten van zorgboerderij Genzon betrokken. Lokale ondernemers worden waar mogelijk in de gelegenheid gesteld hun diensten en producten te leveren. Het gedenkhuis en ontmoetingscentrum krijgt naast de functies gedenken en ontmoeten door nabestaanden ook een sociale functie voor de buurtbewoners, zorginstellingen en natuurorganisaties die betrokken zijn bij het beheer van de begraafplaats.

Gemeente
Meerssen

Informatie
Langs de Gewannen 20
6235 NV Ulestraten
Contactpersoon
Bart Cobben
bart_cobben@hotmail.com
+31 (0)6 20 34 69 99

Biënnale Landschap als Kunst Zuid-Limburg

Dit ambitieuze project wilde met een haalbaarheidsonderzoek en proefprojecten de mogelijkheid nagaan en het draagvlak onderzoeken voor een tweejaarlijkse manifestatie waarbij kunst in allerlei verschijningsvormen met het Limburgse landschap verbonden wordt. De ambitie was een trends doorbrekende manifestatie met een internationale uitstraling die kwaliteitstoerisme en landschapsbeleving centraal stelt. Inmiddels is het haalbaarheidsonderzoek afgerond en is de uitvoering van de Biënnale Landschap als Kunst vooralsnog niet haalbaar gebleken.

Initiatief
Stichting plateauKUNST

Gemeente
Eijsden-Margraten

Hoeve Nythuizen

Bij deze historische hoeve in Wijnandsrade zijn passende werkplekken gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en/of beperkingen. Om dit mogelijk te maken, is bij de 18e-eeuwse boerderij de paardenmanege (pension en stalling) nieuw leven ingeblazen. Tevens is er een nutstuin aangelegd die zinvolle taken biedt aan mensen met beperkingen. De omgeving (vrijwilligers, scholen en instellingen) is nauw betrokken bij dit concept.

Initiatief
Hoeve Nythuizen

Gemeente
Wijnandsrade/Beekdaelen

Informatie
Niethuizen 60
6363 CD Wijnandsrade
Contactpersoon
C. Van Montfort
fam.vanmontfort@kpnmail.nl
+31 (0)6 46 75 06 28

Hersteltuin, samen werken aan een gezonde basis voor herstel

De Stichting Helpcenter biedt op uiteenlopende manieren hulp aan mensen in armoede die kampen met sociale uitsluiting. De aanpak is gericht op herstel en het vergroten van zelfredzaamheid. Het bestaande aanbod voor ondersteuning wordt daarvoor uitgebreid met een Hersteltuin: een moestuin voor de duurzame productie van groenten en fruit. Dit gebeurt op een voormalig sportterrein of een ander geschikte stuk grond met een oppervlakte van enkele hectares.

Het Helpcenter wil met de Hersteltuin een plek creëren waar mensen zich ontwikkelen, mee kunnen doen en van waarde zijn voor zichzelf en voor anderen. Daarnaast kan de tuin voorzien in gezonde voeding voor de deelnemers en mensen in armoede. Het project betreft de eerste aanleg en succesvolle opstart van een duurzame en toekomstbestendige moestuin. Parallel daarmee wordt een sluitend verdienmodel voor de verdere exploitatie ontwikkeld. De landschappelijke inpassing krijgt bijzondere aandacht.

Initiatief
Stichting Helpcenter

Gemeente
Schinnen/Beekdaelen

Informatie
Breinder 5
6365 CX Schinnen
+31 (0)46 820 09 90
www.helpcenter.nl/hersteltuin
Contactpersoon
Maarten Thomassen
info@helpcenter.nl
+31 (0)6 54 62 16 73

Culinair-Historisch Centrum voor Zuid-Limburg

In een voormalig klooster in Eijsden, het Ursulinenconvent, is het Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis gevestigd. De exploitant werkt samen met plaatselijke vrijwilligers en ondernemers aan uitbreiding van het aanbod met een afdeling voor voedselteelt en -bereiding in Zuid-Limburg. Daartoe is een historische tuin aangelegd. In de kelder van het gebouw is een kaasmakerij en een kleine bierbrouwerij. Ook is een lokaal ingericht waar bezoekers streekproducten kunnen proeven. Het heden en verleden van voedselproductie in het zuiden van Limburg hebben daarmee een vaste plaats gekregen in de tentoonstelling. Daarnaast ontwikkelt de exploitant samen met landbouw- en recreatieondernemers uit de omgeving toeristische arrangementen voor verkenning en beleving van het landschap. Daarbij staat de relatie tussen landschap en voedselproductie centraal.

Initiatief
Stichting Internationaal Museum voor Familiegeschiedenis

Gemeente
Eijsden-Margraten

Informatie
Breusterstraat 27
6245 EH Eijsden
+31 (0)43 737 02 02
info@ursulineconvent.com
www.ursulinenconvent.com

Contactpersoon
Leo Barjesteh
+31 (0)43 737 02 02
familiemuseum@gmail.com

Kunradersteen: bouwen aan natuur en cultuur

De eigenaar van de Kunradersteengroeve BV werkt samen met vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud van zeldzame en bedreigde Zuid-Limburgse amfibieën aan de promotie van de Kunradersteen. Deze unieke steensoort wordt in de regio sinds mensenheugenis gebruikt voor de bouw van kerken, kastelen en hoeves. Met behulp van praktische workshops worden de toepassingsmogelijkheden aan de deelnemers gedemonstreerd en uitgelegd. Daarnaast worden stapelmuren op geschikte plaatsen gerealiseerd. Zij dienen als voorbeeld voor nieuwe toepassingen van historische bouwmateriaal in het regionale landschap.

Initiatief
Kunradersteengroeve BV

Gemeente
Voerendaal

Informatie
Bergseweg 30
6367 HB Voerendaal
+31 (0)45 575 18 84
www.kunradersteengroeve.nl
Contactpersoon
Bas Vervuurt
info@kunradersteengroeve.nl
+31 (0)45 575 18 84

Dorpswijngaard Halte Houthem-St. Gerlach

De dorpsgemeenschap Houthem-St. Gerlach realiseert samen met de exploitant van de tot vakantiewoning gerestaureerde Halte St. Gerlach een dorpswijngaard. Dit project maakt deel uit van tien initiatieven om de kwaliteit en belevingswaarde van het gebied rond het dorp te versterken. Daarmee wordt de aantrekkelijkheid en verblijfswaarde van toeristische verblijfsaccommodaties vergroot, waaronder die van Hoeve Broers/Chateau St. Gerlach en Halte St. Gerlach. Door samen de wijngaard te realiseren, geeft het project ook een impuls aan de samenwerking tussen de dorpsbewoners onderling en met ondernemers, scholen en instellingen.

Initiatief
Camino Vastgoed BV en Dorpsraad Houthem-Sint Gerlach

Gemeente
Valkenburg a/d Geul

Informatie
Van Caldenborghsweg 4
6301 JK Houthem-St. Gerlach
www.halte-sg.nl
www.wijhouthemsintgerlach.nl
Contactpersoon
Marco van der Wal
+31 (0)6 50 29 31 00
wijngaardhaltesg@gmail.com

LEADER Zuid-Limburg