Zichtbaar Maasverleden De Bath Urmond

Stichting Vrijheid Urmond wil verdwenen elementen uit de geschiedenis van de oude Maashaven weer zichtbaar en beleefbaar maken voor inwoners, lokale ondernemers, toeristen, passanten en recreanten. Dit wil ze onder andere doen door de contouren van de kademuur die onder de grond liggen zichtbaar te maken in de bestrating.

 

  • Schipperspaadjes worden hersteld en de plek van het klooster en Redershuis worden zichtbaar gemaakt in het maaiveld.
  • Een deel van de oude omwalling van Urmond zal worden gereconstrueerd en beplant met eetbare bramensoorten.
  • Ook wil de stichting een boek over de Maashandel publiceren en een boot bouwen zoals dat vroeger gebeurde en deze boot een plek geven in de ‘droge’ haven.
  • Verder komen er natuurlijke speelelementen die een relatie hebben met de Maas en het Maashandel-verleden van Urmond.

 

Gemeente Stein juicht het project toe vanwege de ideeën van inwoners en enthousiaste vrijwilligers. “De plannen passen binnen onze ambitie als het over erfgoed, cultuur en toerisme gaat. Daarom hebben wij een financiële bijdrage gedaan.” Voor meer informatie, zie de website van de gemeente: www.gemeentestein.nl/projecten/de-bath

Initiatief
Stichting Vrijheid Urmond

Gemeente
Stein

Contactpersoon
Rob Janssen
06 21 39 58 84
projecten@vrijheidurmond.nl

Facebook
www.facebook.com/vrijheidurmond

Samenwerkingspartners

  • Stichting Vrijheid Urmond
  • Urmondse Monumenten Stichting
  • Gemeente Stein
  • Provincie Limburg

Foto's

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op