Over ons

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het LEADER Zuid-Limburg-programma ligt bij een commissie die is ingesteld door Gedeputeerde Staten van Limburg. Dit is de Lokale ActieGroep (LAG), een actieve aanjaaggroep van betrokken personen uit het gebied. De bijeenkomsten van de LAG zijn in de regel openbaar en voor iedereen toegankelijk, na voorafgaande aanmelding bij de secretaris. De notulen worden altijd zo snel mogelijk op onze website geplaatst. U kunt ze hieronder inzien.

Contact

Het eerste aanspreekpunt voor verdere inlichtingen over LEADER Zuid-Limburg is de secretaris van de LAG Zuid-Limburg:

Rob Kemmeren
secretaris@leaderzuidlimburg.nl
06 36 20 50 20

Verslagen bijeenkomsten 
Verslag vijfentwintigste bijeenkomst LAG LEADER (16 december 2020)

Verslag vierentwintigste bijeenkomst LAG LEADER (9 december 2020)

Verslag drieëntwintigste bijeenkomst LAG LEADER (29 juli 2020)

Verslag tweeëntwintigste bijeenkomst LAG LEADER (20 mei 2020)

Verslag eenentwintigste bijeenkomst LAG LEADER (12 februari 2020)

Verslag twintigste bijeenkomst LAG LEADER (11 december 2019)

Verslag negentiende bijeenkomst LAG LEADER (25 september 2019)

Verslag achttiende bijeenkomst LAG LEADER (26 maart 2019)

Verslag zestiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag vijftiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag veertiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag dertiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag twaalfde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag elfde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag tiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag negende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag achtste bijeenkomst LAG LEADER

Verslag zevende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag zesde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag vijfde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag vierde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag derde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag tweede bijeenkomst LAG LEADER

Verslag startbijeenkomst LAG LEADER

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op