Met bewoners bouwen aan de Beegse Maasvallei

Het Grensmaasplan heeft drie doelen: grindwinning, de rivier verruimen om hoogwater tegen te houden en 1100 hectare nieuwe natuur beschikbaar maken. Dit plan is ontwikkeld door overheden, betrokken organisaties en politieke partijen in een periode van wel 10 jaar. Nu het plan in een ver stadium is, komt de inrichting aan de orde.

Toekomstig eigenaar en beheerder Natuurmonumenten wil van Borgharen tot Roosteren een aaneengesloten natuurgebied maken, met grote grazers.

De Stichting Beegse Maasvallei heeft met de bevolking nagedacht over de inrichting van het gebied, de functies en de voorzieningen. Met hun plan 'Met bewoners bouwen aan de Beegse Maasvallei' wil de stichting haar dorp en de mensen weer naar de Maas keren, zodat zij de natuur en de Maas herontdekken. In maart 2021 kreeg de stichting hiervoor een LEADER-subsidie toegewezen.

Met die subsidie en de onmisbare inbreng van vrijwilligers en het Consortium Grensmaas maken ze voorzieningen voor de plaatselijke bevolking en recreanten die het Beegse buitengebied bezoeken. Deze voorzieningen zijn gericht op recreatie, educatie en beleving en bestaan uit:

  • een 2,8 km lang Natuurleerpad Schipperskerk, dat wordt verrijkt met onder andere bijenhotels, bloemenweide, op natuurbeleving gerichte spellen en een interactieve app voor de smartphone;
  • wandelpaden rond de Elba en naar Obbicht;
  • een Panoramaplatform Elba, te bereiken via een steiger in het verlengde van het pad Op het Schar;
  • een Natuurleerplek Elba, aan de rand van de Elba vijver;
  • en een Vogelobservatie Den Deyler met minimuseum op een terp ter hoogte van Den Deyler.

20200729 - 1 360 graden panorama platform
Samenwerkingspartners

De Stichting Beegse Maasvallei werkt voor dit project samen met de gemeente Sittard-Geleen, het Consortium Grensmaas, het projectbureau dat de subsidieaanvragen beoordeelt, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten, Rivierpark Maasvallei, IVN en de lokale heemkundevereniging. Ook overleggen ze veel met de inwoners van Grevenbicht.

Planning
Nu de subsidie is toegekend, is het project een nieuwe fase ingegaan. De stichting is bezig met het aanvragen van vergunningen en met overleggen en samenwerken met organisaties die een rol kunnen spelen. In de loop van 2021 worden de handen uit de mouwen gestoken en wordt hulp gevraagd van vrijwilligers. Bij een bijeenkomst die de stichting hield in maart 2020 hebben zich al zo'n dertig mensen aangemeld als vrijwilliger.

Toeristische trekpleister
De Belgische en Nederlandse overheden willen deze Maasvallei uitbouwen tot een internationaal landschapspark en een aansprekend toeristische trekpleister. Belgische en Nederlandse gemeenten hebben hun krachten gebundeld in één organisatie: Rivierpark Maasvallei.

De Stichting Beegse Maasvallei zorgt dus voor een lokale aanvulling op de gebiedsontwikkeling. Bovenop de langeafstandswandelpaden, fietspaden en struinnatuur van Natuurmonumenten en Rivierpark Maasvallei realiseert de stichting:

  • goed toegankelijke wandelpaden in de struinnatuur;
  • meer water- en natuurbeleving door het panoramaplatform en de vogelobservatie;
  • en natuurleerpaden en -plekken met historische verwijzingen en cultuurelementen.


Met extra aandacht voor speciale doelgroepen: vooral jonge gezinnen, jongeren in het algemeen en recreanten die minder mobiel zijn. Dit maakt het gebied nog aantrekkelijker voor bewoners van de Maasdorpen, inwoners van de gemeente Sittard-Geleen op zoek naar aantrekkelijke groengebieden en toeristen en dagjesmensen.

Initiatief
Stichting Beegse Maasvallei

Gemeente
Sittard-Geleen

Informatie
Contactpersoon
Nick Naus
stichtingbeegsemaasvallei@gmail.com
+31 (0)6 20 13 84 36

Foto's

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op