Programma

LEADER is een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. LEADER ondersteunt plaatselijke initiatieven die de leefbaarheid en economie op het platteland versterken. Burgerparticipatie, ondernemerschap en zelfsturing vormen de kern. De Europese Unie, de Provincie Limburg en de zestien Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor initiatiefnemers met goede plannen. Het programma loopt van 2016 tot en met 2022.

LEADER Zuid-Limburg is gericht op het Zuid-Limburgse platteland, plus de groene buitengebieden van Maastricht, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek. Lees meer over het gebied.


Illustratieve kaart van het werkgebied

Doelstelling

De centrale doelstelling van het programma is het ontwikkelen van duurzame en rendabele bedrijvigheid die bijdraagt aan behoud van landschapskwaliteit als basiskapitaal van de plattelandseconomie. Deze hoofdoelstelling krijgt een uitwerking langs drie lijnen:

Doelstelling: verbinden van stad en platteland
verbinden van stad en platteland
Doelstelling: ondernemen in en met het landschap
ondernemen in en met het landschap
Doelstelling: verbinden van stad en platteland
bevorderen van burgerbetrokkenheid en sociale cohesie

Lokale initiatieven die bijdragen aan de doelstelling en passen in een of meer van de uitwerkingslijnen kunnen in aanmerking komen voor subsidie. Daarnaast is een belangrijke voorwaarde dat voor elk project maximaal 55% overheidssubsidie verstrekt kan worden. De restende 45% moet gedekt worden uit eigen bijdragen van de particuliere initiatiefnemer of andere private partijen.

Een LEADER-programma is altijd gebaseerd op een strategisch ontwikkelingsplan voor een begrensd gebied. Dat plan wordt niet door de overheid gemaakt maar door plaatselijke initiatiefnemers, in samenspraak met bewoners. Kijk voor meer informatie over de achtergrond en het ontstaan van LEADER Zuid-Limburg op de pagina Achtergrondinformatie LEADER Zuid-Limburg.

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op