Hersteltuin

Het Helpcenter biedt hulp aan mensen in Zuid-Limburg die leven in praktische en sociale armoede en ondersteunt hen op weg naar herstel en zelfredzaamheid. Die hulp is er in verschillende vormen, waaronder een kledingcenter, voedselondersteuning, individuele begeleiding en eenzaamheidsbestrijding. De afgelopen jaren is het bestaande aanbod in Schinnen uitgebreid met een Hersteltuin die is gesponsord door een subsidie van LEADER Zuid-Limburg.

"De Hersteltuin is een moestuin waarin op een duurzame manier groenten en fruit worden gekweekt”, vertelt initiatiefnemer Maarten Thomassen. “Zo zorgen we voor gezonde voeding voor mensen in armoede. De Hersteltuin is ook een plek waar mensen zich kunnen ontwikkelen, kunnen meedoen en van waarde zijn voor zichzelf en voor een ander. We zijn in het voorjaar van 2018 gestart op een stuk landbouwgrond en een fruitgaard. De moestuin heeft anno 2022 een oppervlakte van 1 hectare. Met de oogst kunnen we huishoudens een vers groentepakket geven."

Gezonde voeding vanaf de bron
"We willen mensen die op of net onder de armoedegrens leven aan de ene kant sociaal-maatschappelijk activeren - via ontmoeten én meedoen - en begeleiden naar of in een arbeidsproces. Aan de andere kant willen we hen ondersteunen in het werken aan een eigen gezonde leefstijl. Gezonde voeding is geen vanzelfsprekendheid voor deze doelgroep. De Hersteltuin is een plek waar deze mensen eerst mogen landen, ontmoeten en meedoen. Waar ze kennismaken met gezonde voeding vanaf de bron, met arbeid en met het arbeidsproces. En waar ze worden voorbereid op zelfredzaamheid. Meedoen en van waarde zijn voor een ander is de eerste grote stap in het gevoel van eigenwaarde. En doordat de focus ligt op wat iemand kan bijdragen, verandert de blik op eigen problemen.

De activiteiten die de deelnemers uitvoeren en waarvan ze leren zijn:

  • het verder aanleggen en onderhouden van de tuin
  • voedselverwerking
  • logistiek en voedselverstrekking
  • organiseren van en meedoen aan verschillende jaarlijkse activiteiten
  • volgen van cursussen over bijvoorbeeld tuinieren en voeding

 

In en rondom de Hersteltuin krijgen ze verdere ondersteuning door begeleiding in het tuinieren, voedselpakketten waar ze zelf aan bijdragen, het kledingcenter, financiële (schuld)hulpvragen, cursussen en individuele begeleiding en coaching. Dit project is een laagdrempelige, integrale aanpak waarbij deze kwetsbare mensen los van druk en (gevoel van) verplichtingen eerst kunnen landen en daarna zelf in een natuurlijke omgeving kunnen werken aan gezondheid, maatschappelijk meedoen én er toe doen.

Vrijwilligers
"Stichting Helpcenter telt zo’n 90 tot 100 vrijwilligers", vertelt Maarten. "In en rond de Hersteltuin is een kernvrijwilligersgroep van ruim 15 personen actief. Dat aantal wordt groter. In het voorjaar van 2022 zijn er 4 mensen bij gekomen vanuit onze samenwerking met het AZC. Wat onze toekomstplannen zijn? We willen ons bestaansrecht behouden en ons werk kunnen continueren. We hopen dat steeds meer vrijwilligers aanhaken bij de Hersteltuin. De kwetsbaren, maar ook mensen die weer een werkritme willen opdoen of willen ervaren wat ze kunnen, bijvoorbeeld pensionado’s. Ook hebben we de wens om onze samenwerkingen met scholen, verenigingen en andere maatschappelijke partners uit te breiden. Daar zijn we nu druk mee bezig."

Initiatief
Stichting Helpcenter

Gemeente
Beekdaelen

Informatie
Breinder 5
6365 CX Schinnen
+31 (0)46 820 09 90
www.hersteltuin.nl
www.facebook.com/hersteltuin

Contactpersoon
Maarten Thomassen
info@helpcenter.nl
+31 (0)6 54 62 16 73

Samenwerkingspartners

  • Stichting Helpcenter
  • Gemeente Beekdaelen
  • Provincie Limburg

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op