Lokale ActieGroep

De Lokale ActieGroep (LAG) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het subsidieprogramma LEADER Zuid-Limburg. De LAG bestaat uit inwoners van Zuid-Limburg die actief willen bijdragen aan het bevorderen en verder brengen van lokale initiatieven. Zij helpen de initiatiefnemers van idee tot uitvoering. Ze brengen expertise in en leggen verbindingen tussen initiatieven, personen en organisaties.

Ook spelen ze een belangrijke rol bij de beoordeling van de subsidieaanvragen. Ze toetsen de projectplannen aan de criteria en adviseren Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg over het toekennen van de gevraagde subsidie. Hoe dit precies verloopt, kunt u lezen in een reglement dat is opgenomen in de Lokale Ontwikkelings Strategie LEADER Zuid-Limburg 2014-2020. Een stappenplan voor het aanvragen van subsidies vindt u bij Subsidie aanvragen?

De LAG-leden zijn benoemd door Gedeputeerde Staten van Provincie Limburg, op voordracht van de Werkgroep LEADER die was belast met de voorbereiding van het programma. U kunt een overzicht van de commissieleden inzien.

Heeft u vragen, suggesties of ideeën, dan kunt u contact opnemen met de LAG-secretaris:

Ilse Kortstee 
itea.kortstee@prvlimburg.nl 
+31 (0)6 52 40 13 60.

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op