Over ons

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het LEADER-programma berust bij een door Gedeputeerde Staten van Limburg ingestelde commissie. Dit is de zogenaamde Lokale actiegroep (LAG), een actieve aanjaaggroep van betrokken personen uit het gebied. Alle leden zijn afkomstig uit de private sector. De bijeenkomsten van de commissie zijn in de regel openbaar en voor iedereen toegankelijk, na voorafgaande aanmelding bij de secretaris. De notulen van de vergaderingen worden altijd zo spoedig mogelijk op onze website geplaatst. U kunt ze hieronder inzien.

Vacature
De Provincie zoekt voor de LAG momenteel nieuwe actieve leden die zich vanuit hun wortels in de maatschappij met passie willen inzetten voor de ontwikkeling van het platteland in Zuid-Limburg. Interesse? Bekijk hier de vacature.

Contact
Het eerste aanspreekpunt voor verdere inlichtingen en het aandragen van ideeën voor het programma LEADER Zuid-Limburg is de secretaris van de Lokale actiegroep (LAG). U kunt alle leden van deze commissie ook rechtstreeks benaderen. De namen en contactgegevens van de commissieleden staan in deze lijst.

Secretaris
Wim Fredrix
06-29580858
w.fredrix@leaderzuidlimburg.nl

Twitter
U kunt ons volgen op Twitter:

Verslag vijftiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag veertiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag dertiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag twaalfde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag elfde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag tiende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag negende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag achtste bijeenkomst LAG LEADER

Verslag zevende bijeenkomst LAG LEADER

Verslag zesde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag vijfde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag vierde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag derde bijeenkomst LAG LEADER

Verslag tweede bijeenkomst LAG LEADER

Verslag startbijeenkomst LAG LEADER 

 

LEADER Zuid-Limburg