Dorpsgaard Genhout

De kern Genhout in de gemeente Beek krijgt een dorpsgaard waar mensen van alle leeftijden samen kunnen bouwen aan de gaard en moestuin. Deze dorpsgaard is een initiatief van de Coöperatie BurgerInitiatief Genhout. “Ons idee voor deze ‘samentuin’ is ontstaan toen we merkten dat een deel van de Genhoutenaren behoefte hadden aan een plek om samen te komen”, vertelt projectleider Nico Verwer van Coöperatie BurgerInitiatief Genhout.

“In de dorpsgaard kunnen mensen elkaar ontmoeten, samenwerken, elkaar versterken en leren van en met elkaar. Het moet een toegankelijke plek worden waar iedereen zich thuis voelt en kan meedoen aan activiteiten. Daarnaast laat de dorpsgaard op een speelse en educatieve manier zien dat duurzame, biologische tuinbouw meer oplevert in de relatie tussen mens en natuur dan mono- en massacultuur.”

Dorpsgaard Genhout schetsen tuin en ontmoetingsruimte-1

Schetsen: Wehrung Architecten

De gemeente Beek heeft drie locaties ter beschikking gesteld. De werkgroep ‘Dorpsgaard’ gaat het uitgewerkte plan voorleggen aan de leden van de coöperatie. De leden mogen beslissen over de uiteindelijke locatie.

In de dorpsgaard komen onder andere een fruitgaard, plantenvakken, een beleef- en educatiepad en een duurzaam buitengebouw met tuinkamer, keuken en overdekt terras. Voor de bouw worden lokale natuurlijke materialen gebruikt en bouwmaterialen hergebruikt. Op het dak van het buitengebouw komen zonnepanelen. De tuin krijgt ook een buffer voor regenwater.

Samen
De initiatiefnemers werken samen met verschillende organisaties in Genhout, waaronder de BSO en kinderopvang BieNeeke, Basisschool de Kring en natuurorganisaties zoals IVN Spaubeek. Samen met het onderwijs wordt er een educatief programma opgesteld en uitgevoerd.

Subsidie van LEADER Zuid-Limburg
Het project komt in aanmerking voor een subsidie van LEADER Zuid-Limburg, een Europees subsidieprogramma voor plattelandsontwikkeling. De Europese Unie, Provincie Limburg en de Zuid-Limburgse gemeenten stellen geld beschikbaar voor LEADER-projecten. Voor dit project Dorpsgaard Genhout is dat gemeente Beek, die in juli 2022 al een cofinanciering heeft toegezegd. Na de goedkeuring van de gemeente hebben de initiatiefnemers de subsidieaanvraag ingediend bij Provincie Limburg en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Initiatief
Coöperatie BurgerInitiatief Genhout

Gemeente
Beek

Contactpersoon
Nico Verwer
Projectleider werkgroep Dorpsgaard
nico.verwer@thyssenkrupp-materials.com
06 22 46 72 78

Samenwerkingspartners

  • BSO en kinderopvang BieNeeke
  • Basisschool de Kring
  • IVN Spaubeek
  • Gemeente Beek
  • Provincie Limburg

Foto's

LEADER Zuid-Limburg

Volg ons op